Proponeco kan erbjuda följande tjänster inom hållbarhet:

  • Stöd till ledningsgrupper att förstå hållbarhetskonceptet i relation till just deras tjänster och produkter: styrning, strategier, riskhantering och mätningar
  • Initierande av Väsentlighetanalyser (Materiality Assessments) och efterföljande förslag till strategier
  • Hjälp med rapporteringar enligt TCFD-principer (e.g. CDP, DJSI, ...)
  • Övergripande förståelse för EU's nya principer för hållbarhetsrapportering och Hållbar Finansiering
  • Utformande av policy och andra styrdokument som uppfyller kraven för ISO-standarderna 14001:2015 och ISO45001:2018
  • eLearn och digitala utbildningar inom olika hållbarhetsområden för företagets LMS, speciellt anpassade till företagets och dess anställdas behov
  • Guidning av produktutveckling i relation till material- och leverantörsval liksom principer för cirkularitet och avfallshantering
  • Utvärderingar av leverantörers hållbarhetsarbete, inklusive revisioner på plats
  • Implementering och internrevision av spårbarhetssystem (chain of custody) för biomaterial och återvunna material: FSC, ISCC plus, ..