Välkommen till proponeco!

Sustainability management consulting

Är ni en ledningsgrupp eller mindre företag som behöver hjälp eller utbildning i arbetet med hållbarhet? Kanske har ni kunder eller leverantörer som kommer med krav eller förslag som ni måste utvärdera och veta hur ni ska hantera? Kunskapen internt kanske inte räcker till för att se vad som kommer att vara nästa steg och vilka kommande hållbarhetskrav som ni måste uppfylla för att fortsätta vara framgångsrika?

Då kan Proponeco hjälpa er. Vi är med över 24 år av erfarenhet av just dessa frågeställningar inom globalt hållbarhetsarbete väl rustade för att blicka framåt och bygga upp er position i nuläget till en hållbar och lönsam framtid.