Erik Lövgren

Jag har en över 24 år lång erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete inom globala företag inom Konsumentvaror och Medicintekniska produkter och har en teknisk och naturvetenskaplig bakgrund och en MSc inom biologi.

Jag har genom åren arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor inom alla faser av produkters leverantörs- och värdekedjor och även utbildat i dessa. Jag har erfarenhet från bland annat leverantörsrevisioner, DueDiligencerevisioner inför uppköp/sammanslagningar, livscykelanalyser, hållbarhetskrav inom produktutveckling, miljöclaims/märkningar och marknadsföring, förpacknings-och avfallshantering, ISO 14001-system och spårbarhetssystem som FSC och ISCC Plus, hållbarhetsrapportering enligt TCFD-systematik, väsentlighetsanalyser, ...

Därutöver även aktivt deltagit i branschorganisationer och i dialog med både kunder, konsumenter, myndigheter och andra kravställare. Jag har en Lead Auditorutbildning för ISO 14001 och Internal auditor för FSC och ISCC PLUS och har genomfört en mängd intern-, leverantörs-, och Due Diligence-revisioner genom åren.

Under de senaste åren har jag blivit mer involverad också i den finansiella delen av hållbarhetsarbetet, det tredje benet som ibland glömts bort, som är lika viktigt som miljön och de sociala aspekterna. Min tanke är att om inte miljö- och CSR-arbetet kan bedrivas åtminstone kostnadsneutralt i det längre perspektivet så kommer det inte att vara hållbart. Därför är det också viktigt att den finansiella sektorn ser över var de lägger sina investeringar så att icke hållbara aktiviteter får svårare att existera och de hållbara får bättre finansiella möjligheter att expandera. Just nu sker intressanta utvecklingar inom TCFD och EU Taxonomin som går åt det här hållet.

Jag tror att nyckeln till framgång i hållbarhetsarbetet ligger i den kunskapsbaserade dialogen och förståelsen mellan olika funktioner och parter. Om det finns en samsyn om syfte, möjligheter och begränsningar så går den hållbara utvecklingen mycket fortare framåt.

Mer om mina erfarenheter och jobbhistorik kan läsas på min LinkedIn-sida.